Werkwijze

Intake

Een coachtraject begint altijd met een intake. Doel van dit gratis gesprek van ongeveer 45 minuten, is om elkaar te leren kennen en te kijken, van beide kanten, of het goed voelt om met elkaar te gaan werken. We zullen een tijd lang intensief samenwerken, dus een wederzijds ja is erg belangrijk. 

De opbouw van een coachtraject

Coachen is maatwerk. Geen traject is dan ook gelijk. Toch zit er altijd een bepaalde opbouw in een coachtraject. We zullen, ongeveer in deze volgorde, werken aan de volgende vragen:

  • Waar sta jij nu?
  • Hoe komt het dat je hier nu staat? 
  • Wat heb je al geprobeerd om dit te veranderen? Wat lukte en wat niet?
  • Wie ben jij als mens? 
  • Waar zou je graag naartoe willen? Wat wil jij in de wereld zetten?
  • Wat houdt je hierin tegen?
  • Wat kun je doen om je doel te bereiken?

We zullen veel praten (jij vooral!) en ook oefeningen doen. Jij gaat ook alle antwoorden vinden op jouw vragen. Die antwoorden weet ik namelijk niet, die zitten in jou. Je kunt er alleen nu nog niet bij. Ik help jou om ze te vinden. Dan gaan we bekijken en oefenen hoe je jouw manier van denken en doen zo kunt aanpassen dat je kunt bereiken wat je wilt bereiken.

 We bespreken samen wat je thuis kunt doen aan oefening en verdieping in de periodes tussen de gesprekken in. Zodat je niet alleen weet hoe je kunt veranderen, maar het ook echt gaat doen. Immers, als je blijft doen wat je deed, krijg je wat je kreeg. 

Na 5 sessies evalueren we en kijken we hoe we verder gaan. 

Praktische spiritualiteit

In mijn coaching begeleid ik mensen om de verbinding tussen hart en hoofd te herstellen, waardoor ze dichter bij hun échte Zelf kunnen komen. Ik werk vanuit een praktisch-spirituele visie. Heel kort gezegd: het vertalen van het ‘alles is energie’ principe naar het dagelijks leven met jezelf,  de mensen om je heen en de aarde waarop we leven. 

Hoe ziet dat er uit? Ik werk sterk intuïtief, in combinatie met mijn praktische en theoretische vakkennis én levenservaring. Dat betekent dat ik mijn sessies wel kort voorbereid, maar me vooral laat leiden door wat ik voel dat er op dat moment bij de cliënt speelt. Zo kies ik ook de oefeningen uit die we doen en zo geef ik ze ook vorm. 

Door de sterke energetische verbinding die er zo ontstaat gebeurt er vaak veel in één sessie. Dat kan heel confronterend zijn voor jou als cliënt, maar je komt zo wel snel bij het werkelijke probleem en de oplossingen terecht. 

Je kunt je problemen niet oplossen met dezelfde gedachtes als waarmee je ze hebt gecreëerd. 
Albert Einstein

Burn-out

Zit je in een burn-out,  dan is jouw batterij goed leeg. Voordat we inhoudelijk aan de slag kunnen, ga jij eerst die batterij weer opladen. We zullen in het begin dan ook vooral werken aan ontspanning en vitaliteit door diverse oefeningen en door te kijken naar jouw dagindeling en je voeding. Ook een gezonde ademhaling is hierbij heel belangrijk! Het is verrassend hoe je door simpele ademhalingsoefeningen te doen heel snel meer ontspanning kunt bereiken. Dit betekent dat je vrijwel direct nadat je thuis bent komen te zitten aan de slag kunt met de coaching. 

Pas daarna gaan we inhoudelijk aan de slag met de oorzaak van de stress en hoe het zo ver is gekomen dat je nu thuis zit. Hoe we dat doen, lees je bij ‘De opbouw van een coachtraject’ hierboven. 

Commitment en verantwoordelijkheid

Als we besluiten met elkaar in zee gaan vraag ik je om jouw commitment. Jij zult het leeuwendeel van het werk gaan doen, ik ga je hierin begeleiden. Ik ben verantwoordelijk voor een professionele begeleiding, jij bent verantwoordelijk voor jouw inzet en hiermee ook voor het eindresultaat. Hoe groter jouw toegewijde inzet, hoe meer je zult bereiken. 

Methodieken

Ik werk met een aantal methodieken die ik op mijn eigen wijze inzet en combineer. De hieronder genoemde methodieken zijn voor mij de belangrijkste deuren naar het innerlijk leven van mijn cliënten. 

Enneagram

Ik werk met het Enneagram om jou een snel overzicht te geven over je innerlijke wereld. Hierbij ga ik ervan uit dat alle negen subpersoonlijkheden in ieder mens aanwezig zijn. Als deze negen in evenwicht zijn, ben jij als mens ook in evenwicht. De enneagrammatische handtekening die je al voor de eerste sessie maakt, geeft inzicht in de fase waarin jij je op dat moment bevindt. Het geeft zicht op waar de struikelblokken in je leven vandaan komen en welke eigenschappen je meer mag toelaten.

Voice Dialogue

De Voice Dialogue is een van mijn favoriete instrumenten om je te laten voelen wat een eigenschap, probleem of emotie in essentie voor jou betekent. Hierbij ga je letterlijk op de stoel zitten van een innerlijk element dat jij beter wil leren kennen. De subpersoonlijkheden uit het enneagram kunnen ‘op de stoel’ gezet worden, maar ook bijvoorbeeld de innerlijke grenswachter, de boosheid of de angst. Gedurende het proces kunnen er nog meer stoelen opgesteld worden voor andere aspecten, om zo een compleet beeld te krijgen van jouw situatie. Het geeft op diep niveau inzicht in de oorzaken van je belemmeringen en hoe je hieraan kan werken. Het is een intense verdieping in jezelf. 

Verbindende communicatie

Als je je anders voordoet dan je bent, je steeds probeert om te voldoen aan de verwachtingen van anderen, altijd maar aardig naar anderen bent ten koste van jezelf, word je daar ongelukkig van. Ook het steeds maar ruzie hebben met anderen maakt je niet gelukkig. De verbindende communicatie helpt je om je eigen behoeftes en gevoelens meer te uiten en zo beter voor jezelf te zorgen én de ander in zijn waarde te laten. Hierdoor blijf je in de communicatie met anderen meer bij jezelf en kun je ook  beter luisteren naar wat de ander écht zegt. Deze methodiek is op veel momenten in de coaching in te zetten. 
Marshall Rosenberg is de grondlegger van de ‘geweldloze communicatie’, die in Nederland meestal door het leven gaat als ‘verbindende communicatie’. 

Onze oordelen zijn de tragische uitdrukking van onze behoeften.  
Marshall Rosenberg

Meditatie en voelen

Kunnen voelen wat er in je lichaam gebeurt is essentieel voor een evenwichtig leven. Je gevoel is immers je innerlijke kompas. We zullen dan ook veel oefeningen doen om te voelen wat je lichaam je vertelt in bepaalde situaties. zodat jij weer op je eigen kompas kunt gaan vertrouwen. 

Iedere sessie starten we met een korte meditatie, die ik een ‘landingsoefening’ noem. Het is bedoeld om de drukte van de belevenissen van die dag en de reis naar de praktijk te laten gaan en te landen op je stoel in de praktijk. Zo kun je helemaal aanwezig zijn in het gesprek. Iedere landingsoefening zal anders zijn, want ik laat me leiden door wat ik voel dat jij op dat moment nodig hebt. 

We zullen oefeningen doen om te voelen wat er speelt. Tijdens de gesprekken zal ik je regelmatig vragen je ogen te sluiten om te voelen wat je lichaam je op dat moment vertelt. 

Ik zal je vragen hier ook thuis mee te oefenen zodat het een gewoonte wordt om te letten op de taal van je lichaam. 

Ademhaling

Ademen doen we allemaal. Meestal zijn we ons niet bewust van de manier waarop we ademhalen. Je weet wel dat als je hard rent je ademhaling sneller wordt en dat je als je schrikt je even adem inhoudt. Dat zijn normale reacties van je gezonde lichaam. Als je weer uitrust of de schrik voorbij is gaat je ademhaling weer rustig door. Stress en ontspanning veranderen dan je manier van ademen. Maar, het kan ook andersom. Soms heb je, meestal door langdurige stress, je ademhaling blijvend veranderd. Dan blijfje dus te snel of te hoog ademhalen. Je lichaam denkt dan: hé, er is gevaar, en gaat dan stresshormoon aanmaken. Waardoor je weer sneller gaat ademen, waardoor…. zo beland je in een vicieuze cirkel waar je niet zomaar uit komt. 

Omdat lichaam en geest altijd samen opgaan, elkaar continu beïnvloeden kun je je wel voorstellen dat een verkeerde ademhaling ook invloed heeft op je mentale gezondheid. 

Ik gebruik ademhalingsoefeningen dan ook vaak in mijn coachingssessies en geef je oefeningen mee voor thuis om zo een goede basis te leggen voor onze verdere gesprekken.

Aangesloten bij: