Cliënten vertellen over hun ervaringen.

"Margriet heeft me geholpen uit een diep, diep dal van machteloosheid en wanhoop te komen door mijn problemen te erkennen, te luisteren en me stap voor stap met zinvolle oefeningen en gesprekken terug te brengen naar mezelf. Ik heb inzicht gekregen in mijn sterke kanten en hoe ik met mijn zwakke kanten beter kan omgaan. Mijn traject is nog lang niet ten einde, maar ik voel me een stuk stabieler en leef meer uit mezelf, m’n hart, m’n kern. Ik ben dankbaar dat ik haar heb gevonden!"

– Bettine

"Ik begon aan dit coachingstraject omdat ik al langere tijd rondliep met een wat onbestemd gevoel van onrust en een gevoel van “Is dit het nou?”. Ontevredenheid in werk en het gevoel dat ik niet echt kon genieten van mijn leven zonder te weten wat ik dan anders zou willen. Tijdens dit traject heb ik beter leren duiden waar die onrust vandaan komt en ook hoe ik me beter tegen negatieve emoties kan beschermen, waardoor ik er niet meer door overspoeld word. Ik ben milder naar mijzelf en mijn gevoelens geworden, durf meer op mezelf te vertrouwen en sta hierdoor meer open voor de wereld om me heen. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik, zonder dat er drastische veranderingen nodig waren, weer meer plezier heb in mijn werk en kan genieten van de mooie momenten in het leven! Het heeft me bijzonder geraakt dat ik me echt anders voel dan bij de start van het traject en weer meer plezier heb in de dingen die ik doe. En dat deze verandering met name ín mij heeft plaatsgevonden, in hoe ik tegen dingen aankijk en dat het daarvoor niet nodig bleek om situaties om mij heen te veranderen. Margriet heeft me de veiligheid en het vertrouwen gegeven om dit aan te durven en de juiste vragen om me aan het denken te zetten. Ik heb er vertrouwen in dat het bij mijn gevoel en waarden blijven me het houvast kan geven om open te staan voor wat er op mijn pad komt en hierin de keuzes te maken waar ik gelukkig van word."

– Christa

"Margriet weet al meteen een vertrouwelijke sfeer te creëren waarin je je gemakkelijk openstelt en je verhaal kunt doen. Hierdoor ontstaat er al snel een goede band waardoor Margriet in een korte tijd heel goed tot de kern van de problemen komt. Margriet kan goed luisteren en daarna ook goed samenvatten wat je verteld hebt. Ze confronteert je op een duidelijke maar prettige manier met je problemen en zet je ook voor thuis flink aan het werk. De coaching die ik bij Margriet heb gevolgd heeft mij door een heel moeilijke periode in mijn leven heen geholpen."

– Marcia

"Margriet heeft mij begeleid met zowel persoonlijke ontwikkelingsvraagstukken als loopbaankeuzes. Ik heb veel inzichten in mijzelf en mijn talenten gekregen en na afloop van ons traject een duidelijke visie waar ik naar toe wil. Bovendien heb ik veel ‘tools’ gekregen om mijzelf verder te ontwikkelen. Ik heb me tijdens onze samenwerking gehoord, gezien en veilig gevoeld. Margriet heeft een groot talent om mensen te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling."

– Florien

"Mijn gesprekken met Margriet hebben me veel gebracht. Met de tools die ze me gaf ben ik zelf gaan sleutelen en bouwen aan mezelf. Het ene lukte beter dan het andere. Als ik dan ergens niet verder kwam of tegen aan liep luisterde Margriet en vroeg net zo lang door tot ik zelf tot andere inzichten kwam. Heel verhelderend. Er is me in de paar sessies die ik bij haar heb gevolgd veel duidelijk geworden."

– Joyce

"In een veilige en warme omgeving ben ik er dankzij de coaching van Margriet achter gekomen wat mijn kwaliteiten en leerpunten zijn; mijn valkuilen en uitdagingen. Ik heb waardevolle nieuwe inzichten gekregen. Het zal mij zeker helpen in terugkerende frustrerende situaties waarvoor ik nu handvatten heb gekregen. Ik kan het iedereen aanraden."

– Stella